Disclaimer

Disclaimer

Aan de inhoud van de portal Onderwijsexpertise.nl besteden Onderwijsontwikkeling Nederland en de aangesloten onderwijsadviesbureaus de grootste zorgvuldigheid. Wij streven hierin naar juistheid, volledigheid en actualiteit om u optimaal van dienst te kunnen zijn. Desondanks kan niet worden ingestaan voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden, noch voor het ononderbroken functioneren van de portal Onderwijsexpertise. Onderwijsontwikkeling Nederland en de aangesloten onderwijsadviesbureaus aanvaarden hier dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor, noch voor de activiteiten die voorvloeien uit het bezoek van de portal Onderwijsexpertise.

Gebruiksvoorwaarden portal Onderwijsexpertise

De geboden informatie is niet bedoeld ter vervanging van deskundig onderwijsadvies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor risico van de bezoeker.

Indien u via de portal Onderwijsexpertise een pagina raadpleegt van derden (zgn. link), wijzen wij u erop dat deze informatie wordt verstrekt door de derde die op de betreffende pagina wordt genoemd. Onderwijsontwikkeling Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud op deze sites.

Het is de bezoeker van de portal Onderwijsexpertise niet toegestaan op de portal getoonde informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Onderwijsontwikkeling Nederland en de aangesloten onderwijsadviesbureaus.

Privacy

Onderwijsontwikkeling Nederland en de aangesloten onderwijsadviesbureaus nemen de privacy van de bezoekers van de portal Onderwijsexpertise zeer serieus. Wij zullen gegevens van bezoekers en hun accounts niet zonder uw schriftelijke toestemming aan derden verstrekken. Wij wijzen u er echter op dat u door het aanmaken van een bezoekersaccount mogelijk privacygevoelige gegevens op de portal achterlaat die openbaar zijn voor andere bezoekers van de portal Onderwijsexpertise. Door het plaatsen van een bericht in de rubriek ‘Vraag het de expert’ stemt u hiermee in.