Liesbeth Hoogeveen-Timmers

Download vcard
of bel

06 11 62 60 04

Functie

Dyslexiebehandelaar & Logopedist

Bio

 

Contact


Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

James Wattstraat 4
1817 DC Alkmaar
0229259380
info@obdnoordwest.nl

Postadres

Postbus 1120
1819 KC Alkmaar
0229259380
info@obdnoordwest.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Noord-Holland
 • Specialisme
 • Leesvaardigheid
 • Taalverzorging en taalbeschouwing
 • Referentieniveaus taal
 • Beginnende geletterdheid
 • Woordenschat
 • Nederlands als tweede taal (NT2)
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Leerlingvolgsysteem
 • Taal / dyslexie
 • Leerachterstanden & -voorsprongen / remedial teaching
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Toetsing / Analyse
 • Communicatiestoornissen (NLD)
 • Logopedie / Spraak-taalontwikkeling
 • Aanvankelijk lezen
 • Logopedie
 • meer
 • Lidmaatschap
 • OZL: Onderwijsondersteuning zieke leerlingen
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • ONL: Kwaliteitsinstituut Dyslexie
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • VVE / Jonge kind
 • Doelgroep(en)
 • Leerkracht
 • Vakleerkracht
 • Leerling
 • Ouder / verzorger
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Pedagogisch medewerker
 • meer