Yvonne van der Eerden

Download vcard
of bel

06 46 64 60 64

Functie

Adviseur

Bio

Yvonne heeft na de Pedagogische Academie de opleiding Speciaal Onderwijs, Onderwijskunde en Onderwijsorthopedagogiek gestudeerd. Zij heeft jarenlang ervaring in basis-en (voortgezet) speciaal onderwijs. Yvonne heeft zich gespecialiseerd op het reken en wiskunde onderwijs. Samen met schoolteams werkt zij als onderwijsadviseur aan het verbeteren van het rekenonderwijs op de basisschool. Zij heeft als intern begeleider en leerkracht in het speciaal (voortgezet) onderwijs gewerkt met kinderen met rekenproblemen. Haar specialisatie is het werken met teams en directie aan rekenbeleid, rekenverbetering en de doorlopende leerlijnen rekenen en wiskunde. Yvonne ontwikkelt en verzorgt cursussen voor rekencoördinatoren en organiseert netwerkbijeenkomsten. Zij is als rekenexpert verbonden aan School aan Zet en heeft in opdracht van de PO-Raad landelijke rekenverbetertrajecten ondersteund.

Contact


Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

James Wattstraat 4
1817 DC Alkmaar
0229259380
info@obdnoordwest.nl

Postadres

Postbus 1120
1819 KC Alkmaar
0229259380
info@obdnoordwest.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Flevoland
 • Friesland
 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Beginnende gecijferdheid
 • Toetsing / Analyse
 • Leerlingvolgsysteem
 • Groepsplannen
 • Doorlopende leerlijnen
 • Referentieniveaus
 • Totale cyclus van opbrengstgericht werken
 • Rekenen / dyscalculie
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Opleiden & professionaliseren
 • Schoolontwikkeling
 • Aansluiting po-vo
 • Verhoudingen
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden
 • Referentieniveaus rekenen
 • Getallen
 • meer
 • Lidmaatschap
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • Sector(en)
 • Speciaal onderwijs
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • VMBO
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Schoolleiding
 • Leerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher