Tilly Doornenbal

Download vcard
of bel

06 11 62 60 17

Functie

Adviseur

Bio

Na onderwijservaring te hebben opgedaan als leerkracht in basis- en speciaal basisonderwijs en als begeleider bij een samenwerkingsverband ben ik na mijn afstuderen als orthopedagoog / onderwijsadviseur bij OBD Noordwest gaan werken. Mijn werkzaamheden bestaan uit het begeleiden van intern begeleiders, leerkrachten en leerlingen, ondersteuning bieden  bij het opzetten en optimaliseren van schoolgebonden zorgteams (HGW) en psychodiagnostiek. Bovendien verzorg ik cursussen gericht op dyslexie, interne begeleiding, werken met groepsplannen, handelingsgericht werken en arrangeren. Als voorzitter van een PCL en als lid van verschillende werkgroepen ben ik daarnaast nauw betrokken bij ontwikkelingen binnen passend onderwijs. Mijn wens is samenwerken met verschillende partners om voor elk kind thuisnabij passend onderwijs te kunnen bieden.

Contact


Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

James Wattstraat 4
1817 DC Alkmaar
0229259380
info@obdnoordwest.nl

Postadres

Postbus 1120
1819 KC Alkmaar
0229259380
info@obdnoordwest.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Utrecht
 • Flevoland
 • Zuid-Holland
 • Friesland
 • Noord-Holland
 • Specialisme
 • Onderwijsondersteuningsprofiel
 • Procesbegeleiding
 • 1-zorgroute
 • Specifieke doelgroepen
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Begeleidingssamenwerkingsverbanden
 • Zorgtoewijzing en indicatiestelling
 • Gedragsproblemen
 • Toetsing / Analyse
 • Totale cyclus van opbrengstgericht werken
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Leesvaardigheid
 • Aandachtstekortstoornissen (ADD/ADHD)
 • Gedragsstoornissen (ODD, OCD, DCD, CD)
 • Groepsplannen
 • meer