Drs. Ellen de Schiffart

Download vcard
of bel

06 523 408 05

Functie

Senior Onderwijsadviseur & GZ-psycholoog n.p.

Contact


Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

James Wattstraat 4
1817 DC Alkmaar
0229259380
info@obdnoordwest.nl

Postadres

Postbus 1120
1819 KC Alkmaar
0229259380
info@obdnoordwest.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Friesland
 • Flevoland
 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Onderwijsondersteuningsprofiel
 • Management
 • Personeel & Organisatie
 • Opleiden & professionaliseren
 • Procesbegeleiding
 • Educatief Partnerschap school & ouders
 • Schoolontwikkeling
 • Leerlingvolgsysteem
 • Totale cyclus van opbrengstgericht werken
 • Toetsing / Analyse
 • Groepsplannen
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • 1-zorgroute
 • meer
 • Lidmaatschap
 • OZL: Onderwijsondersteuning zieke leerlingen
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • ONL: Kwaliteitsinstituut Dyslexie
 • Sector(en)
 • Speciaal onderwijs
 • VVE / Jonge kind
 • PO (incl. SBO)
 • Praktijkonderwijs
 • Doelgroep(en)
 • Schoolleiding
 • Ouder / verzorger
 • Schoolbestuur
 • Pedagogisch medewerker
 • Leerkracht
 • Leerling
 • Vakleerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • meer