Saskia Peen

Download vcard
of bel

0299 783 416

Functie

Psycholoog

Bio

Ziezon: Landelijk Netwerk Ziek Zijn en Onderwijs
Als consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) in de regio ben ik verbonden aan het landelijk netwerk Ziezon.

Op de Ziezon-website www.ziezon.nl kunnen de doelgroepen kinderen, jongeren, ouders, leraren en professionals terecht voor informatie over ziektebeelden en algemene tips m.b.t. het onderwijs voor chronisch zieke leerlingen.

Scholen voor het primair -, voorgezet - en beroepsonderwijs kunnen kosteloos van onze ondersteuning gebruik maken. Tot de ondersteuningsmogelijkheden behoort:

 • Samen met de ouders en de school in kaart brengen wat het kind/de jongere in relatie tot zijn ziekte aan kan.
 • Verstrekken van informatie over mogelijke gevolgen van een bepaalde ziekte, de consequentie van een behandelmethode en/of de invloed van medicatie op het onderwijsleerproces.
 • Wanneer relevant, met toestemming van betrokkenen, als intermediair informatie opvragen bij derden. Te denken valt aan de kinderarts, kinderpsycholoog, revalidatiecentrum, (universitaire) ziekenhuizen, paramedici e.a.
 • Mede met de school in kaart brengen welke onderwijsbehoefte het zieke kind/de jongere heeft.
 • Samen met de school verkennen welke mogelijkheden er zijn tot het verzorgen van onderwijs.
 • Desgewenst ouders en school ondersteunen bij het aanvragen van een Rugzak/LeerlingGebonden Financiering (LGF) voor de zieke leerling.
 • Verstrekken van informatie over aanpassingen van regelgeving en/of voorschriften voor zieke leerlingen. Hierbij kan gedacht worden aan het geven van informatie over het afnemen van schoolonderzoek, examens enz.
 • Bemiddeling bij het inzetten van ict-hulpmiddelen bij afstandsleren, o.a. KlasseContact.

Contact


0299 783 416
s.peen@sbzw.nl

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Wielingenstraat 115
1441 ZN Purmerend
0299 783 400
info@sbzw.nl

Postadres

Postbus 811
1440 AV Purmerend
0299 783 400
info@sbzw.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Noord-Holland
 • Specialisme
 • (Chronisch) zieke leerlingen
 • Lidmaatschap
 • OZL: Onderwijsondersteuning zieke leerlingen