Céline Vernooij

Download vcard
of bel

+31182760437

Functie

Orthopedagoog NVO/SKJ

Bio

Céline Vernooij is in 2013 afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht als orthopedagoog en sindsdien werkzaam bij Driestar Educatief binnen de dyslexiezorg als dyslexiebehandelaar en dyslexieonderzoeker. Sinds 2017 is zij daarnaast als orthopedagoog werkzaam in de leerlingenzorg regio Noord/Midden. Haar taken bestaan uit het verzorgen van consultaties op scholen (PO), het adviseren van leerkrachten/intern begeleiders, het onderzoeken en begeleiden van zorgleerlingen, het geven van trainingen, het doen van klassikale testafnames (o.a. NIO) en het verzorgen van trajecten op het gebied van ‘Meidenvenijn’. Binnen het VO neemt zij daarnaast dyslexieonderzoeken af.

Opleiding

  • Studie: Bachelor Pedagogische Wetenschappen.
  • Master Orthopedagogiek (afstudeerrichting ‘leerproblemen’). 
  • Registraties: NVO en SKJ.
  • Specialisaties: dyslexie, meidenvenijn en pesten.

Contact


Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Burgemeester Jamessingel 2
2803 PD Gouda
0182-540333
info@driestar-educatief.nl