Dick van Hennik

Functie

Trainer/adviseur/begeleider

Bio

Begeleiding van begaafde leerlingen (en hun ouders) om hun (school)leven optimaal in te richten; begeleiding van scholen (directie; leraren; projectteams) bij de vormgeving van hun onderwijs. Deze activiteiten zijn gebaseerd op de socratische gespreksvoering.

 

 

Nevenexpertise

daltononderwijs; schoolmanagement; schoolbestuur

Opleiding

Onderwijsbevoegdheid MO; certificaat filosofisch practicus

Professionalisering

In de praktijk

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Middelstegracht 87f
2312 TT Leiden
+31 71 7850850
info@bureautalent.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Landelijk
 • Specialisme
 • Geschiedenis
 • Specifieke doelgroepen
 • Opleiden & professionaliseren
 • Management
 • Personeel & Organisatie
 • Schoolontwikkeling
 • Begeleidingssamenwerkingsverbanden
 • Sociale competentie
 • Faalangst
 • Schooluitval
 • Onderwijsbegeleiding (hoog)begaafden
 • Signaleringssystemen hoogbegaafdheid
 • Talentontwikkeling
 • Procesbegeleiding
 • Opvoedondersteuning
 • meer
 • Lidmaatschap
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • Sector(en)
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • Havo
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • Doelgroep(en)
 • Ouder / verzorger
 • Leerling
 • Vakleerkracht
 • Schoolleiding
 • Schoolbestuur