Irene van der Kaaij-Ririhena

Download vcard
of bel

06-13579504

Functie

Onderwijsadviseur, orthopedagoog

Bio

Accept what is, let go of what was, and have faith in what will be (Sonia Ricotti): onderdeel zijn van de ontwikkeling van een kind is geweldig!
Als klein meisje wilde ik al juf worden. Als juf, intern begeleider en orthopedagoog vind ik dat leerlingen gebaat zijn bij een aanpak die uitgaat van hun mogelijkheden en behoeften. Dat geeft vertrouwen en ik ben er van overtuigd dat vertrouwen je verder brengt. Het geeft mij energie om in samenwerking met de leerling, zijn/haar ouders, school en andere betrokkenen maatwerk te creëren. Want: “Als kinderen allemaal dezelfde kip moeten knippen, dan kunnen zij hun ei niet kwijt”.

Nevenexpertise

 • Leerkracht basisonderwijs en speciaal basisonderwijs.
 • Ervaring interne begeleiding.
 • Passend Onderwijs realiseren.

Opleiding

 • PABO, specialisaties Speciaal basisonderwijs en Zaakvakonderwijs, Hogeschool InHolland Den Haag.
 • Pedagogische Wetenschappen – Orthopedagogiek, specialisatie Forensische Orthopedagogiek, Universiteit Utrecht.

Professionalisering

 • NVO diagnostische aantekening.
 • Certificaat Meldcode Kindermishandeling.
 • Certificaat Bayley III – NL.
 • Certificaat Train-de-trainer Handelingsgericht arrangeren.
 • Certificaat Begaafdheid en talentontwikkeling.

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Zandvoortselaan 146
2554 EM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Postadres

Postbus 53509
2505 AM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Mishandeling
 • Zorgtoewijzing en indicatiestelling
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Onderwijsondersteuningsprofiel
 • Procesbegeleiding
 • 1-zorgroute
 • Specifieke doelgroepen
 • Leerlingvolgsysteem
 • Toetsing / Analyse
 • Talentontwikkeling
 • meer
 • Lidmaatschap
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Speciaal onderwijs
 • Doelgroep(en)
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Leerling
 • Ouder / verzorger
 • Leerkracht
 • Pedagogisch medewerker