Zeynep Ozilmaz

Download vcard
of bel

06-13035610

Functie

Onderwijsadviseur

Bio

Spelend leren, lerend spelen. Het is net als het verhaal van de kip en het ei. Beide van belang en niet los van elkaar te zien. Kinderen leren door ervaringen op te doen en spel is de basis binnen het peuter- en kleuteronderwijs.

Als professionals hebben wij een gezamenlijk doel. Samen leveren wij een bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen.

Mijn doel is om training en begeleiding te bieden vanuit afstemming, op wat professionals nodig hebben en te kijken waar de kansen liggen.
Als onderwijsadviseur stimuleer ik professionals om aansluiting te vinden op wat een kind nodig heeft. Soms is er een gerichte observatie nodig. Een kleuter PDO kan dan ingezet worden om het leerpotentieel van het kind in kaart te brengen.

De praktische ervaring en kennis die ik als leerkracht, coach, Intern Begeleider en VVE-coördinator heb opgedaan, helpen mij hierbij.

Opleiding

 • Master Special Educational Needs, Seminarium voor Orthopedagogiek.
 • Post HBO-opleiding, Intern Begeleider/Remedial Teacher, In Holland.
 • Pabo, Haagse Hogeschool.

 

Professionalisering

 • Kleuter PDO (Pedagogisch Didactisch Onderzoek).
 • Vroegsignalering peuters en kleuters.
 • Zorgstructuur. 
 • Leidinggevende communicatie.
 • KIJK.
 • VVE-programma Piramide.
 • Coach the coach traject.
 • Van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen.
 • Instructional leadership-formatieve evaluatie.

Contact


06-13035610
z.ozyilmaz@hco.nl

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Zandvoortselaan 146
2554 EM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Postadres

Postbus 53509
2505 AM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Woordenschat
 • Beginnende geletterdheid
 • Management
 • Schoolontwikkeling
 • Sociale competentie
 • Pesten
 • Mishandeling
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Burgerschap, sociale integratie & veiligheid
 • Aanvankelijk lezen
 • aanvankelijk rekenen
 • Beginnende gecijferdheid
 • Toetsing / Analyse
 • Leerlingvolgsysteem
 • Groepsplannen
 • Doorlopende leerlijnen
 • Totale cyclus van opbrengstgericht werken
 • Leerachterstanden & -voorsprongen / remedial teaching
 • Onderwijscontinuüm
 • Onderwijsondersteuningsprofiel
 • Zorgtoewijzing en indicatiestelling
 • Procesbegeleiding
 • 1-zorgroute
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Aansluiting po-vo
 • Studieloopbaan & beroepsoriëntatie
 • meer
 • Lidmaatschap
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • VVE / Jonge kind
 • Doelgroep(en)
 • Leerkracht
 • Pedagogisch medewerker
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Schoolleiding
 • Leerling
 • Ouder / verzorger
 • meer