Irma Jacet

Functie

Onderwijsadviseur

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Wielingenstraat 115 115
1440AV Purmerend
0299-783400
info@klaarr.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Landelijk
 • Specialisme
 • Toetsing / Analyse
 • Leerlingvolgsysteem
 • Groepsplannen
 • Doorlopende leerlijnen
 • Referentieniveaus
 • Totale cyclus van opbrengstgericht werken
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Procesbegeleiding
 • 1-zorgroute
 • Onderwijscontinu├╝m
 • Opleiden & professionaliseren
 • Management
 • Personeel & Organisatie
 • Schoolontwikkeling
 • Begeleidingssamenwerkingsverbanden
 • Educatief Partnerschap school & ouders
 • Brede school
 • Aansluiting po-vo
 • Faalangst
 • Begeleiding samenwerkingsverbanden
 • aanvankelijk rekenen
 • Referentieniveaus rekenen
 • voortgezet rekenen
 • meer