Ad Bijlard

Functie

Senior adviseur

Bio

"Mijn naam is Ad Bijlard, ik ben senior onderwijsadviseur bij Sardes. Nadat ik 25 jaar als docent biologie/wiskunde  in het vo werkte, ben ik de laatste 10 jaar als onderwijsadviseur betrokken geweest bij een aantal landelijke onderwijsontwikkelopdrachten. Mijn plezier was om leidinggevenden en docenten inzicht te geven in manieren waarmee leergroei van leerlingen effectief is te stimuleren.
Her Platform Bèta Techniek was een van de opdrachtgevers. Aanvankelijk werkte ik binnen het Universum Programma, gericht op versterking van bèta -onderwijs in het vo. Vervolgens werd ik een van de richtinggevende adviseurs in het School aan Zet-programma, op het thema Lerende schoolorganisatie, zowel in vo als in po. Voor het Steunpunt Taal&Rekenen vo was ik actief als rekenexpert in een ondersteuningstraject voor scholen in het vo. In deze rollen heb ik talloze gesprekken gevoerd met schoolleiders, docenten, onderwijsondersteuners én onderwijsbestuurders. Zij leerden mij welke knelpunten voor hen beslissend waren, ik hielp hen ze op te heffen. Vervolgens ben ik, op voordracht van EDventure, gedetacheerd geweest bij het College van Toetsen en Examens, als implementatiemanager Diagnostische Tussentijdse Toets (DTT)".

Ad Bijlard studeerde Biologie in Utrecht (1973-1982). Hij werkte als docent biologie, teamleider en decaan op College De Klop en later het Gerrit Rietveld College in Utrecht (1982-2005). Ad is in 2007 bij APS gaan werken. Hij heeft naast bovengenoemd werk verschillende onderzoeks- en ontwikkelingswerkzaamheden verricht in het vo in opdracht van het ministerie van OCW. ‘Loopbaanbegeleiding voor leerlingen in het vo’ is een weerkerend thema. ‘Doorlopende leerlijnen in het vo’ en ‘rekenonderwijs’ zijn andere thema’s daarin. Sinds mei 2016 is Ad werkzaam bij Sardes.

 

Opleiding

Biologie in Utrecht (1973-1982)

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Lange Viestraat 371
3511 BK Utrecht
030 232 62 00
secretariaat@sardes.nl

Postadres

Postbus 2357
3500 GJ Utrecht

Extra informatie
  • Regio('s)
  • Landelijk