Merit Hay-Guijt

Download vcard
of bel

06-23038954

070-4482859

Functie

Onderwijsadviseur, orthopedagoog

Bio

Het mooiste dat je een kind kunt geven is een uitdaging!

Iedere leerling heeft zijn eigen ontwikkelingsmogelijkheden. Als onderwijsadviseur kijk ik graag samen met de school waar de ontwikkelkansen liggen en hoe we de leerling kunnen uitdagen en motiveren. Voor elk kind geldt, dat het zich competent wil voelen. De leerkracht maakt daarbij het verschil. De ervaring die ik als leerkracht en intern begeleider in het basisonderwijs heb opgedaan combineer ik graag met theoretische inzichten om aan te sluiten bij de kansen en mogelijkheden van iedere leerling.    

Nevenexpertise

Ervaring interne begeleiding, leerkracht primair onderwijs specialisatie jonge kind.

Opleiding

 • Orthopedagogiek, Rijksuniversiteit Leiden.
 • Pabo, Ichthus Hogeschool.

Professionalisering

Basisaantekening diagnostiek.

Contact


06-23038954

070-4482859
m.hay@hco.nl

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Zandvoortselaan 146
2554 EM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Postadres

Postbus 53509
2505 AM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Extra informatie
 • Specialisme
 • Onderwijsondersteuningsprofiel
 • Referentieniveaus
 • Leerachterstanden & -voorsprongen / remedial teaching
 • Taal / dyslexie
 • Onderwijsbegeleiding (hoog)begaafden
 • Talentontwikkeling
 • Mishandeling
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Faalangst
 • Gedragsproblemen
 • Zorgtoewijzing en indicatiestelling
 • Sociale competentie
 • Procesbegeleiding
 • Schoolontwikkeling
 • Beginnende geletterdheid
 • Nederlands als tweede taal (NT2)
 • Woordenschat
 • Doorlopende leerlijnen
 • Leerlingvolgsysteem
 • Totale cyclus van opbrengstgericht werken
 • Toetsing / Analyse
 • Groepsplannen
 • Schrijfvaardigheid
 • Leesvaardigheid
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • meer
 • Lidmaatschap
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • VVE / Jonge kind
 • Doelgroep(en)
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Ouder / verzorger
 • Schoolleiding
 • Leerling
 • Leerkracht
 • Vakleerkracht
 • meer