Karin Vos

Download vcard
of bel

070-4482828

Functie

Onderwijsadviseur, orthopedagoog

Bio

Het kind staat centraal. Geen kind zonder onderwijs en geen onderwijs zonder kinderen.
Een goede samenwerking tussen ouder en school is in het belang van de ontwikkeling van het kind.
In individuele onderzoeken of door middel van teamcursussen wil ik een bijdrage leveren aan het optimaliseren van de onderwijsleersituatie van kinderen.
Met ervaring als leerkracht, ambulant begeleider, directeur in het speciaal basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs kan ik hier een goede bijdrage aan leveren.

Opleiding

 • Orthopedagogiek, VU Amsterdam.
 • Scandinavische talen en hun letterkunde, Rijksuniversiteit Groningen.
 • PABO, Hanzehogeschool Groningen.
 • ALO Groningen.

Professionalisering

Kinder- en jeugdrecht in kort bestek, GITP PAO.

070-4482828

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Zandvoortselaan 146
2554 EM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Postadres

Postbus 53509
2505 AM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Zorgtoewijzing en indicatiestelling
 • Sociale competentie
 • Taal / dyslexie
 • Rekenen / dyscalculie
 • Leerachterstanden & -voorsprongen / remedial teaching
 • Begeleidingssamenwerkingsverbanden
 • 1-zorgroute
 • Specifieke doelgroepen
 • Lichamelijke opvoeding
 • Onderwijsondersteuningsprofiel
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • meer
 • Lidmaatschap
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • ONL: Kwaliteitsinstituut Dyslexie
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Schoolleiding
 • Leerling
 • Pedagogisch medewerker
 • Leerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Ouder / verzorger
 • meer