Alies Verkade-Tjabringa

Download vcard
of bel

070-4482893

06-14343467

Functie

Onderwijsadviseur, orthopedagoog

Bio

‘Ik vind het belangrijk om samen met alle betrokkenen (school, ouders, kinderen en collega’s) tot de goede hulpvraag, het best passende antwoord en de best passende aanpak te komen.’

Sinds 2008 ben ik werkzaam bij het HCO en heb veel plezier in en passie voor mijn werk. Mijn werk bestaat onder andere uit het doen van individueel psychologisch en didactisch onderzoek; het analyseren en interpreteren van groepsonderzoeken en het ondersteunen van leerkrachten en intern begeleiders bij hulpvragen over individuele leerlingen, pedagogische- en didactische aanpak in de klas, klassenmanagement, het werken met groepsplannen en ontwikkelingsperspectieven (OPP). Daarnaast geeft ik trainingen op het gebied van OPP/passend onderwijs en ondersteun ik intern begeleiders en leerkrachten bij het opstellen en werken met een OPP. Hiernaast ben ik inzetbaar als Interim Intern Begeleider, wat varieert van het volledig vervangen van een intern begeleider tot het coachen van een intern begeleider of het ondersteunen bij werkzaamheden zoals het aanvragen van TLV/IA en het schrijven van OPP’s.

 

Opleiding

 

- Universiteit Leiden: Orthopedagogiek, specialisatie Neuropedagogiek.

- Basisopleiding onderwijsadviseur.

Professionalisering

 • Cursus Elementaire Begeleidingsvaardigheden

  Cursus Denken en Doen

  Opleiding ONL Dyslexiebehandelaar

  Cursus Gedragsverandering bewerkstelligen bij leerkrachten

  Cursus Gedragsmanagement

  Interne professionalisering Marzano: Wat werkt op school

  Interne professionalisering Executieve functies

  Cursus DSM-5

  Dynamic Trainer (Hattie)

  Cursus Handelingsgerichte Diagnostiek

  Cursus Handelingsgericht Coachen

  Cursus Growth & Fixed Mindset

070-4482893
a.verkade@hco.nl

06-14343467

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Zandvoortselaan 146
2554 EM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Postadres

Postbus 53509
2505 AM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Leesvaardigheid
 • Schrijfvaardigheid
 • Referentieniveaus taal
 • Beginnende geletterdheid
 • Getallen
 • Verhoudingen
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden
 • Referentieniveaus rekenen
 • Beginnende gecijferdheid
 • Toetsing / Analyse
 • Leerlingvolgsysteem
 • Groepsplannen
 • Doorlopende leerlijnen
 • Referentieniveaus
 • Totale cyclus van opbrengstgericht werken
 • Taal / dyslexie
 • Leerachterstanden & -voorsprongen / remedial teaching
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Onderwijsondersteuningsprofiel
 • Zorgtoewijzing en indicatiestelling
 • Procesbegeleiding
 • 1-zorgroute
 • Onderwijscontinuüm
 • Specifieke doelgroepen
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Gedragsproblemen
 • Sociale competentie
 • Faalangst
 • meer
 • Lidmaatschap
 • ONL: Kwaliteitsinstituut Dyslexie
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Leerling
 • Leerkracht
 • Schoolleiding
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Schoolbestuur
 • Ouder / verzorger
 • meer