Tessa van Velzen

Functie

adviseur

Bio

"Ik ben gedreven om samen met gemeenten, besturen, docenten of pedagogisch medewerkers op zoek te gaan naar kansen om taalontwikkeling te stimuleren. Daarbij zie ik taal als een functioneel middel. Het middel om op school mee te kunnen doen, het middel om je mening te kunnen geven, het middel op je weg te vinden op internet, maar ook het middel om later in je werk goed met de klant te communiceren. Ik raak enthousiast wanneer ik samen met een groep mensen kritisch en creatief naar onderwijs en beleid kan kijken met het gemeenschappelijke doel ontwikkelingskansen te bevorderen".

Sinds januari 2015 werkt Tessa bij Sardes. Zij houdt zich voornamelijk bezig met taalontwikkeling van kinderen en jongeren in de voor- en vroegschoolse educatie, het basisonderwijs en het vmbo.

Tijdens haar studie werkte Tessa als Docent NT2 en als docent en projectmedewerker bij de Stichting Discussiëren Kun Je Leren (DKJL), een stichting die leerkrachten en leerlingen helpt om discussievaardigheden onder de knie te krijgen. Van 2011 tot eind 2014 werkte Tessa als trainer, ontwikkelaar en adviseur bij CINOP, een adviesbureau op het snijvlak overheid, onderwijs en arbeidsmarkt. Bij CINOP richtte Tessa zich op effectief en interactief (taal)onderwijs in het mbo en de volwasseneneducatie.

Opleiding

Nederlands als tweede taal (NT2) aan de Universiteit van Amsterdam.

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Lange Viestraat 371
3511 BK Utrecht
030 232 62 00
secretariaat@sardes.nl

Postadres

Postbus 2357
3500 GJ Utrecht

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Landelijk
 • Utrecht
 • Specialisme
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Opleiden & professionaliseren
 • Schoolontwikkeling
 • Nederlands als tweede taal (NT2)
 • Sector(en)
 • VMBO
 • PO (incl. SBO)
 • VVE / Jonge kind