Irma Miedema

Functie

adviseur

Bio

"Irma Miedema is sinds januari 2009 senior projectcoördinator bij Sardes. Zij coördineert projecten rond het thema passend onderwijs, en begeleidt besturen, samenwerkingsverbanden en regionale netwerken bij het opzetten van beleid voor passend onderwijs. Ook geeft zij regelmatig inleidingen en workshops over dit onderwerp".

Na functies in de informatica bij Nationale Nederlanden en in organisatieontwikkeling bij de Raad van State, startte zij haar werkzaamheden binnen de onderwijssector. Bij een besturenorganisatie werkte zij als bestuur- en managementondersteuner, bij samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs als coördinator, en vanuit het Seminarium voor Orthopedagogiek als consultant. Zij was regioconsulent voor WSNS-plus, voorlichter voor de leerlinggebonden financiering en betrokken bij de landelijke activiteiten rond passend onderwijs (monitor, conferenties).

Opleiding

Psychologie aan de Rijksuniversiteit Leiden.

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Lange Viestraat 371
3511 BK Utrecht
030 232 62 00
secretariaat@sardes.nl

Postadres

Postbus 2357
3500 GJ Utrecht

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Landelijk
 • Utrecht
 • Specialisme
 • Opleiden & professionaliseren
 • Management
 • Procesbegeleiding
 • Schoolontwikkeling
 • Begeleidingssamenwerkingsverbanden
 • Personeel & Organisatie
 • Onderwijscontinu├╝m
 • meer