Marianne van Teunenbroek

Functie

Adviseur / trainer

Bio

"Ik ben Marianne van Teunenbroek, adviseur bij Sardes. Ik help teams en hun leidinggevenden in kinderopvang en onderwijs die het gevoel hebben te worden afgeleid van waar hun werk om draait: de ontwikkeling van kinderen. Ik vertaal wetenschap en beleid naar de praktijk van het team en het stategisch beleid van de organisatie. De visie van het team maken we expliciet en hanteren we als richtlijn voor de toekomst. Professionals leren hun eigen keuzes maken. Ze hebben vertrouwen in hun eigen kracht en plezier in hun werk. Collega’s bieden ruimte aan elkaar, ze bekijken nieuwe ontwikkelingen met een open blik en durven ook kritisch te zijn. Werkvloer, directie en bestuur staan in nauw contact en versterken elkaar. Zo zorgen we samen voor een hoge kwaliteit in onderwijs en kinderopvang, met oog voor de kansen van elk kind".

Sinds april 2010 werkt Marianne bij Sardes, waar zij betrokken is bij evaluatie en monitoring van VVE, projectmanagement van het landelijke project Vversterk, de ontwikkeling en uitvoering van de training opbrengstgericht werken met jonge kinderen en begeleiding van de G37 bij de inzet van HBO´ers in VVE. Ook ontwikkelde ze de visie op onderwijs aan jonge kinderen van een groot schoolbestuur in Den Haag. Momenteel werkt ze in opdracht van het ministerie van OCW aan een traject waarin borging van de effecten van professionalisering in kinderopvang, peuterspeelzalen en scholen centraal staat.

Daarvoor heeft ze een aantal jaren gewerkt als organisatieadviseur bij Alares, een jong adviesbureau dat zich richt op de publieke sector. Opdrachten richtten zich op het begeleiden van verandertrajecten voor onderwijsvernieuwing, strategiebepaling en professionalisering. Daarnaast deed ze onderzoek naar de invloed van de (veranderende) omgeving op de organisaties en de manier waarop organisaties daar op in kunnen spelen. Opdrachtgevers waren o.a. universiteiten, gemeenten en ministeries.

Opleiding

Bestuurs- en organisatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Ze is afgestudeerd op het gebied van Organisatie, Cultuur en Management door de effecten en meerwaarde van mentoring te onderzoeken.

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Lange Viestraat 371
3511 BK Utrecht
030 232 62 00
secretariaat@sardes.nl

Postadres

Postbus 2357
3500 GJ Utrecht

Extra informatie
  • Regio('s)
  • Landelijk
  • Utrecht