Paulien Muller

Functie

Onderzoeker / adviseur

Bio

Paulien werkt sinds januari 2011 bij Sardes waar zij onderzoek doet op de verschillende terreinen waarop Sardes actief is, met name op het terrein van voor- en vroegschoolse educatie en professionalisering in de kinderopvang. Zij organiseerde in het kader van het Expertisecentrum Ontwikkeling, Opvang en Onderwijs van 0-12 jarigen (ECO3) een landelijke conferentie over professionalisering in de opvang en educatie van 0-12 jarigen, en stelde de publicatie samen 'Van de wetenschap voor de praktijk: Tien essays over opvang en educatie van 0- tot 12-jarigen' (2011). Zij observeerde in VVE-kinderdagverblijven en -peuterspeelzalen, en voert momenteel onderzoek uit onder leidsters naar werkbeleving in de kinderopvang. In opdracht van het Ministerie van OCW voerde zij een eerste verkenning uit naar hbo'ers in de voorschool in het kader van de G37-afspraken, en stuurt momenteel een landelijke monitor aan op ditzelfde thema.

Tussen 1997 en 2004 werkte zij als onderzoeker voor onder andere het European Research Centre on Migration and Ethnic Relations (ERCOMER) en Pharos, kenniscentrum vluchtelingen en gezondheid. Daarnaast doceerde zij bij ASW en werkte een jaar in de Andes in een lokale NGO op het gebied van kinderontwikkeling. Na haar promotie werkte zij als wetenschappelijk medewerker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau mee aan de integratierapportage over de vier grootste vluchtelingengroepen in Nederland.

Opleiding

  • Algemene Sociale Wetenschappen (ASW), specialisatie Cultuurvergelijking, Migratie en Minderheden, aan de Universiteit Utrecht.
  • Gepromoveerd aan het Mensenrechteninstituut van de Universiteit Utrecht op een proefschrift naar het transnationale familieleven van Afghaanse vluchtelingen in Nederland (2010)

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Lange Viestraat 371
3511 BK Utrecht
030 232 62 00
secretariaat@sardes.nl

Postadres

Postbus 2357
3500 GJ Utrecht

Extra informatie
  • Regio('s)
  • Landelijk
  • Utrecht