René Melisse

Functie

Adviseur / trainer

Bio

"Ik ben René Melisse, opleidingsdeskundige bij Sardes. Ik train pedagogisch medewerkers en leerkrachten die worstelen met handelingsverlegenheid. Ik help ze hun dagelijkse pedagogische en didactische handelen te verbeteren. Hun leidinggevenden begeleid ik in het aansturen van deze verbetertrajecten. Dit leidt tot professionals in opvoeding en onderwijs die zijn toegerust om op een positieve en stimulerende manier de kinderen en jongeren met wie ze werken alle mogelijkheden te geven voor een succesvolle schoolloopbaan".

 

Sinds augustus 2000 werkt René bij Sardes. Hij begeleidt scholen bij het vormgeven van hun pedagogisch klimaat. Hij adviseert en ondersteunt scholen en gemeenten bij de ontwikkeling van brede scholen en dagarrangementen. Hij ontwikkelt les- en trainingsmaterialen op het gebied van conflicthantering en sociale competentie, mentoring en tutoring, en voor- en vroegschoolse educatie. Ook traint hij regelmatig schoolbegeleiders, leerkrachten en opleiders in het werken met door Sardes ontwikkelde materialen.

Hij is tien jaar als onderwijskundige verbonden geweest aan de Hogeschool van Amsterdam en werkte daar als docent voor de lerarenopleiding, als trainer en nascholer in het voortgezet onderwijs en als projectleider op vernieuwingsprojecten binnen de lerarenopleiding.

 

 

Opleiding

Pedagogiek aan de Rijksuniversiteit Leiden, afstudeerrichting onderwijskunde met als specialisatie opleidingsproblematiek en professionele vorming.

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Lange Viestraat 371
3511 BK Utrecht
030 232 62 00
secretariaat@sardes.nl

Postadres

Postbus 2357
3500 GJ Utrecht

Extra informatie
  • Regio('s)
  • Landelijk
  • Utrecht