IJsbrand Jepma

Functie

Onderzoeker / adviseur

Bio

"Ik ben IJsbrand Jepma. Ik ben trots als onderzoeker deel uit te maken van een multidisciplinair team van experts bij Sardes. Ik help beleidsmedewerkers van ministeries en gemeenten bij het wegen van tegengestelde belangen in een politiek gevoelige omgeving onder hoge tijdsdruk. Ik verbind de ambities van het beleid en de nieuwste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek aan de alledaagse uitvoeringspraktijk in kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en scholen. Hierdoor nemen beleidsmedewerkers gefundeerde beslissingen die draagvlak hebben bij besturen en management. Overheid en werkveld kunnen op die manier goed samenwerken aan het verbeteren van het educatief aanbod. Gevolg hiervan is een hoog onderwijsniveau en passend werk voor jongeren".

Vanaf 2006 doet IJsbrand bij Sardes onderzoek op alle thema’s waarop Sardes actief is, zoals voor- en vroegschoolse educatie, de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, de brede school, onderwijsachterstandenbeleid, passend onderwijs.

Eerder werkte hij als docent bij de Pabo van Hogeschool van Rotterdam en Omstreken en als onderzoeker/adviseur primair onderwijs bij het Kohnstamm Instituut en adviesbureau Eduquality, beide te Amsterdam.

Opleiding

  • Leraar basisonderwijs aan de CHN te Leeuwarden
  • Onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen
  • Gepromoveerd op het proefschrift De schoolloopbaan van risicoleerlingen in het primair onderwijs' aan de Universiteit van Amsterdam (2003)

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Lange Viestraat 371
3511 BK Utrecht
030 232 62 00
secretariaat@sardes.nl

Postadres

Postbus 2357
3500 GJ Utrecht

Extra informatie
  • Regio('s)
  • Landelijk
  • Utrecht