Karin Hoogeveen

Functie

Senior adviseur / onderzoeker

Bio

Ik ben Karin Hoogeveen. Ik adviseer (lokale) overheid en schoolbesturen die niet goed weten welke stappen zij moeten nemen om verbeteringen in het onderwijs te realiseren en die worstelen met het goed in beeld krijgen van de opbrengsten van hun inspanningen. Ik onderzoek of acties tot de gewenste resultaten leiden en adviseer over vervolgstappen. Op die manier kunnen gemeenten en scholen er samen voor zorgen dat alle kinderen hun talenten benutten. Ik heb veel ervaring met de begeleiding van onderwijstijdverlenging, zowel landelijk als lokaal. Zo was ik o.a. een aantal jaar intensief betrokken bij de invoering van het Leerkansenprofiel in Den Haag (6 uur leertijdverlenging per week), bij zomerscholen en schakelklassen.
 
Van 1981 tot 1999 werkte zij achtereenvolgens bij de vakgroepen onderwijskunde en vrouwenstudies van de Universiteit van Leiden. In 1999 maakte zij de overstap naar het hbo waar zij onder andere hoofd van het bureau Onderwijs en Kwaliteitszorg was.
Karin is sinds september 2002 werkzaam bij Sardes. Zij heeft er plezier in om als schakel te fungeren tussen scholen, gemeenten en de landelijke overheid. Daarbij maakt zij wetenschappelijke kennis toepasbaar voor de beroepspraktijk en zorgt zij er omgekeerd voor dat de stem van beroepskrachten gehoord wordt en een plaats krijgt in beleid en wetenschap. Zij is inhoudelijk deskundig op de terreinen onderwijstijdverlenging, brede school, schakelklassen en cultuureducatie.
 

Opleiding

• Pedagogiek aan de Universiteit van Leiden
• Onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam
• Gepromoveerd op een onderzoek naar de beroepsopvattingen van leerkrachten in het basisonderwijs (1999)

 

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Lange Viestraat 371
3511 BK Utrecht
030 232 62 00
secretariaat@sardes.nl

Postadres

Postbus 2357
3500 GJ Utrecht

Extra informatie
  • Regio('s)
  • Landelijk
  • Utrecht
  • Specialisme
  • Zomerscholen en verlengde onderwijstijd