Denise Bontje

Functie

Procesbegeleider / trainer

Bio

"Ik ben Denise Bontje, onderwijsadviseur bij Sardes. Ik ondersteun pedagogisch medewerkers en leerkrachten die vastlopen in hun manier van werken of het gevoel hebben lesjes af te draaien. Lesgeven is geen fabriekswerk. Ik help ze te bepalen welke rol ze willen spelen bij de taal- en talentontwikkeling van kinderen. Ik stimuleer ze om met digitale middelen, drama en actieve werkvormen aan de slag te gaan. Dit leidt tot geïnspireerde professionals die met nieuwe energie voor de groep staan en met nieuwe kennis én concrete handvatten hun werk uitvoeren. Professionals die werken in het hier en nu: kansen grijpend en creërend, zodat de kinderen die zij begeleiden de mogelijkheid krijgen hun talenten te ontdekken en te ontplooien".

Vanuit een eigen onderzoekbureau was zij in de periode 2000-2004 betrokken bij diverse projecten op het gebied van taalgebruik, taalbeleid en de brede school. Daarnaast werkte zij van 2001 tot 2004 als beleidsmedewerker bij de gemeente Maastricht onder andere op het terrein van VVE.
Sinds 2004 is Denise werkzaam bij Sardes waar zij nauw betrokken is bij de ontwikkeling van trainingsmateriaal en de coördinatievan de implementatie van deTaallijn en Vversterk. Daarnaast is zij betrokken bij het project Taalregie en diverse projecten rondom de brede school, onderwijsinnovatie, opbrengstgericht werken, kinderopvang, mediawijsheid en buitenschoolse projecten zoals de opzet van naschoolse leesclubs (de Boekenbendes). Ook neemt zij deel aan de adviesraad van PeuterTV.

Opleiding

  • Interculturele Communicatie (afstudeerrichting Nederlands als tweede taal) aan de Universiteit van Tilburg (1994-1999)
  • Docent drama/regisseur aan de Toneelacademie Maastricht (2008)

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Lange Viestraat 371
3511 BK Utrecht
030 232 62 00
secretariaat@sardes.nl

Postadres

Postbus 2357
3500 GJ Utrecht