Lilian van der Bolt

Functie

Trainer / procesbegeleider

Bio

"Ik ben Lilian van der Bolt, gedragsexpert bij Sardes. Ik begeleid professionals die werken met peuters en kleuters en die last hebben van probleemgedrag van kinderen in de groep. Ik doe dit door hen bewust te leren werken aan zelfsturing bij jonge kinderen, waardoor deze kinderen leren samen te spelen en te leren. De professional voelt zich hierdoor prettig en doelmatig en heeft een beter contact met het kind. Werken aan zelfsturing legt een stevige basis voor een kansrijke toekomst van het kind, in werk, relaties en in mentale en fysieke gezondheid".

Vanaf 2001 werkt Lilian bij Sardes waar zij onder meer betrokken is bij projecten op het terrein van sociale competentie, actief burgerschap, leerlingparticipatie, adaptief onderwijs en mediawijsheid. Zij deed onder andere onderzoek naar de betrokkenheid van leerkrachten bij onderwijsinnovaties en naar de kwaliteit en de uitvoering van VVE programma’s. Zij participeert ook in internationale projecten op het gebied van voorschools en speciaal onderwijs.
Van 1990 tot 1998 was zij aan de UvA verbonden als docent en als AiO. Zij promoveerde in 2000 op een onderzoek naar affectieve leeservaringen van leerlingen. Daarna werkte zij op het Pedologisch Instituut van de CED-Groep te Rotterdam als onderzoeker en als ontwikkelaar van onder meer observatie- en meetinstrumenten voor sociale competenties.

Opleiding

Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Lange Viestraat 371
3511 BK Utrecht
030 232 62 00
secretariaat@sardes.nl

Postadres

Postbus 2357
3500 GJ Utrecht

Extra informatie
  • Regio('s)
  • Landelijk
  • Utrecht
  • Specialisme
  • Opleiden & professionaliseren
  • Lidmaatschap
  • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
  • Sector(en)
  • VVE / Jonge kind