Hermann van Holt

Functie

Directeur

Bio

Herman van Holt is sinds 1 juli 2013 directeur van Sardes. De afgelopen jaren was hij actief in de driehoek overheid, onderwijs en bedrijfsleven. Na de lerarenopleiding (1980) voltooide Herman in 1991 de Masteropleiding Onderwijsmanagement (Master of Educational Management) aan de Nederlandse School voor Onderwijsmanagement (NSO). Daarna heeft hij de Cominius leergang en de leergang Bestuurlijk Leiderschap bij de AOG School of Management (Rijksuniversiteit Groningen) gevolgd. Herman heeft altijd gewerkt in het veld van leren en ontwikkelen van mensen en organisaties. In de periode 1980 tot 1990 was hij achtereenvolgens docent bouwkunde, onderwijskundig beleidsmedewerker bij de vakbeweging en vervulde hij diverse bestuursfuncties. Van 1990 tot 2000 was hij directeur bij diverse kenniscentra (KBB). Van 2001 tot 2013 was Herman directeur bij CINOP waar hij verantwoordelijk was voor CINOP-advies, CINOP-global en het internationaal agentschap Leonardo da Vinci. Ook werkte hij daar als senior-consultant aan diverse grote projecten. Daarnaast is hij als onafhankelijke voorzitter betrokken bij drie Paritaire Commissies en is hij lid van de Commissie Onderwijs van de UNESCO.

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Lange Viestraat 371
3511 BK Utrecht
030 232 62 00
secretariaat@sardes.nl

Postadres

Postbus 2357
3500 GJ Utrecht

Extra informatie
  • Regio('s)
  • Landelijk
  • Utrecht