Azahara van Bergen

Download vcard
of bel

070-4482932

06-22133085

Functie

Orthopedagoog, Schoolpsycholoog NIP, Onderwijsadviseur

Bio

‘Wees nieuwsgierig’. Dat is mijn motto in het begeleiden van leerlingen, leerkrachten, directeuren en ouders. Als Schoolpsycholoog / Registerpsycholoog NIP; Kinder- en Jeugd heb ik brede ervaring in het speciaal onderwijs. Mijn expertise ligt in het omgaan met gedragsproblemen in de klas en in de school.  Gedragsproblemen bij leerlingen zijn een uiting van onmacht en niet van onwil. Het actief betrekken van leerlingen en leerkrachten bij opstellen van leerdoelen en onderwijsbehoeften werkt om grip op ‘moeilijk’ gedrag te krijgen. Het begeleiden van verandertrajecten binnen een school, het verzorgen van workshops en trainingen aan leerkrachten en het uitvoeren van diagnostiek en behandeling zijn taken die mijn werk dagelijks boeiend maken.

Nevenexpertise

Trainer en behandelaar; Speltrainingen gericht op versterken van weerbaarheid, sociale vaardigheden en emotie- en agressieregulatie.

Opleiding

 • Orthopedagogische Wetenschappen, Universiteit van Leiden.
 • Postacademische opleiding: Schoolpsycholoog; Registerpsycholoog NIP; Kinder- en Jeugd.

070-4482932
a.van.bergen@hco.nl

06-22133085

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Zandvoortselaan 146
2554 EM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Postadres

Postbus 53509
2505 AM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Gedragsstoornissen (ODD, OCD, DCD, CD)
 • Angststoornissen
 • Hechtingsproblematiek
 • Toetsing / Analyse
 • Zorgtoewijzing en indicatiestelling
 • Procesbegeleiding
 • 1-zorgroute
 • Onderwijscontinu├╝m
 • Specifieke doelgroepen
 • Schoolontwikkeling
 • Aandachtstekortstoornissen (ADD/ADHD)
 • Sociale competentie
 • Pesten
 • Faalangst
 • Pervasieve ontwikkelingsstoornissen
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Groepsplannen
 • Referentieniveaus
 • Totale cyclus van opbrengstgericht werken
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Educatief Partnerschap school & ouders
 • Aansluiting po-vo
 • Gedragsproblemen
 • meer
 • Lidmaatschap
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Praktijkonderwijs
 • Speciaal onderwijs
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • Doelgroep(en)
 • Leerling
 • Leerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Schoolleiding
 • Ouder / verzorger