Katja van der Graaf

Download vcard
of bel

070-4482828

Functie

Onderwijsadviseur, psycholoog

Bio

Zorgen dat een kind zo optimaal mogelijk kan profiteren van goed onderwijs, dat is wat ik in mijn werk het belangrijkst vind. Om dit te bereiken ga ik bij belemmeringen in het leren in gesprek met intern begeleiders, leerkrachten, ouders en leerlingen zodat er praktische handelingsadviezen gevonden kunnen worden. Uitdaging hierin is overeenstemming bereiken tussen de verschillende betrokkenen, zodat iedereen tevreden is. In mijn aanpak maak ik graag gebruik van de oplossingsgerichte manier van werken. Hierbij ligt de focus op de oplossingen, de toekomst en op dat wat al goed gaat. De kracht ervan heb ik ervaren in de 12 jaar dat ik als psycholoog verbonden was aan het SBO en kinderen met dyslexie en sociaal-emotionele problemen heb begeleid en zien groeien!
Als onderwijsadviseur houd ik me op dit moment bezig met individuele onderzoeken, ONL dyslexieonderzoeken, groepsonderzoeken en ondersteun ik leerkrachten in het handelingsgericht werken.

Opleiding

Psychologie, specialisatie Ontwikkeling en Onderwijs.

Professionalisering

 • Elementaire begeleidingsvaardigheden.
 • Consultatieve Leerlingbegeleiding.

Contact


070-4482828
k.vander.graaf@hco.nl

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Zandvoortselaan 146
2554 EM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Postadres

Postbus 53509
2505 AM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Taal / dyslexie
 • Leerlingvolgsysteem
 • Toetsing / Analyse
 • Lidmaatschap
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • ONL: Kwaliteitsinstituut Dyslexie
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Leerkracht
 • Leerling
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Ouder / verzorger