Ingrid Paling

Download vcard
of bel

0622063437

070-4482942

Functie

Onderwijsadviseur

Bio

Iedereen is uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen manier. Om iemand in zijn kracht te zetten, probeer ik mijn werk maximaal aan te laten sluiten bij de belevingswereld van alle betrokkenen. In het geval van een kind dus ook bij de individuele ouders en leerkrachten. Waarbij ik de nieuwste ontwikkelingen in mijn vakgebied gebruik.
Zo wordt de aanpak er een van alle betrokkenen en zorgen we er samen voor dat de best mogelijke voorwaarden voor de ontwikkeling van het kind ontstaan. Want daar staat iedereen ook achter en gaat er daadwerkelijk mee aan de slag.
Mijn werken is gericht op continue verandering en begeleiding. Een handelingsgericht advies is meestal pas het begin van een proces naar verbetering. Ik probeer daarom zoveel mogelijk in beeld te blijven, om een doorgaande lijn in de ontwikkeling te waarborgen. Zo kan ik ook, samen met de betrokkenen, eerder gegeven adviezen tijdig aanpassen aan de laatste ontwikkelingen.

Nevenexpertise

 • Kennis van kinder en Jeugdrecht.
 • Kennis van pleegzorg.

   

Opleiding

 • Hbo propedeuse Personeel & Organisatie.
 • Psychologie, Universiteit Leiden.
 • Registratie Kinder- & Jeugdpsycholoog NIP.

Professionalisering

Behandelaar van dyslexie.

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Zandvoortselaan 146
2554 EM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Postadres

Postbus 53509
2505 AM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Leerachterstanden & -voorsprongen / remedial teaching
 • Procesbegeleiding
 • Taal / dyslexie
 • Faalangst
 • Mishandeling
 • Pervasieve ontwikkelingsstoornissen
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Aandachtstekortstoornissen (ADD/ADHD)
 • Gedragsstoornissen (ODD, OCD, DCD, CD)
 • Stemmingsstoornissen
 • Angststoornissen
 • Hechtingsproblematiek
 • Trauma's
 • Opvoedondersteuning
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Aansluiting po-vo
 • Schooluitval
 • Gedragsproblemen
 • Sociale competentie
 • meer
 • Lidmaatschap
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • ONL: Kwaliteitsinstituut Dyslexie
 • Sector(en)
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • Speciaal onderwijs
 • Doelgroep(en)
 • Schoolleiding
 • Ouder / verzorger
 • Leerling
 • Pedagogisch medewerker
 • Leerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • meer