Johan Melse

Download vcard
of bel

0182-540333

Functie

Docent Nederlands

Bio

Mijn expertise ligt op het gebied van taal(onderwijs). Als neerlandicus hecht ik groot belang aan correct taalgebruik. Spelling en stijl zijn stokpaardjes van me.
Recente ontwikkelingen in het taalonderwijs op de basisschool volg ik op de voet.

-       Als docent Nederlands aan de pabo ben ik volledig op de hoogte van recente ontwikkelingen in het taalonderwijs op basisscholen. Dit betreft alle domeinen, van woordenschat tot en met begrijpend lezen.

-  Verder heb ik ervaring als onderwijsadviseur. Verschillende scholen heb ik geholpen bij het doorlichten van hun taalonderwijs, het opstellen van hun taalbeleidsplan en het implementeren daarvan.
- Ook ben ik werkzaam als opleider van taalcoördinatoren.
- Naast deze werkzaamheden ben ik voorzitter van de vakgroep Nederlands van de pabo en voorzitter van het Expertiseteam Taal van Driestar Educatief.

Contact


Gouda

Burg. Jamessingel 2
2803 PD Gouda
0182-540333
j.melse@driestar-educatief.nl

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Burgemeester Jamessingel 2
2803 PD Gouda
0182-540333
info@driestar-educatief.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Landelijk
 • Specialisme
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Opleiden & professionaliseren
 • Schoolontwikkeling
 • Beginnende geletterdheid
 • Woordenschat
 • Referentieniveaus taal
 • Taalverzorging en taalbeschouwing
 • meer
 • Sector(en)
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • PO (incl. SBO)
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • Praktijkonderwijs
 • VMBO
 • MBO
 • Speciaal onderwijs
 • Havo
 • meer
 • Doelgroep(en)
 • Leerkracht
 • Vakleerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Leerling
 • Pedagogisch medewerker