Susanne Reiss

Download vcard
of bel

06-22003767

070-4482938

Functie

Onderwijsadviseur, psycholoog

Bio

Elke leerling de kans geven om zich optimaal te ontwikkelen, dat is waar voor mij de uitdaging ligt. Als psycholoog werk ik dagelijks samen met leerlingen, ouders, leerkrachten en intern begeleiders om onderwijsbehoeften in kaart te brengen. Dit doe ik middels individuele diagnostiek, groepsgewijze diagnostiek of tijdens een multidisciplinair zorgoverleg. Als onderwijsadviseur begeleid ik scholen bij het optimaliseren van de zorgstructuur of werk ik als intern begeleider ad interim. Daarnaast geef ik workshops en trainingen aan onderwijsprofessionals en ben ik regelmatig betrokken bij wetenschappelijk onderzoek. Leergedrag en executieve functies zijn mijn specialisme.

Opleiding

 • Masteropleiding Kinder- en Jeugdpsychologie, Universiteit Utrecht.
 • Bacheloropleiding Psychologie, studiepad Kinder- en Jeugdpsychologie, Universiteit Utrecht.

Professionalisering

 • Handelingsgericht coachen, GITP-PAO.
 • Handelingsgerichte diagnostiek in het onderwijs, incompany HCO door Noelle Pameijer.
 • Trainersopleiding executieve functies 'Beter bij de les', EduCampus/Lannoo.
 • Basiscursus dynamic assessment, StiBCO.
 • Neuropsychologisch onderzoek bij kinderen, RINO.
 • Hoogbegaafdheid in het onderwijs en GGZ, RINO.
 • Dyscalculie: behandeling, RINO.
 • Dyscalculie: van signalering naar diagnose, RINO.
 • Dyslexiebehandelaar, ONL.

06-22003767
s.reiss@hco.nl

070-4482938

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Zandvoortselaan 146
2554 EM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Postadres

Postbus 53509
2505 AM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Schrijfvaardigheid
 • Beginnende geletterdheid
 • Toetsing / Analyse
 • Leerlingvolgsysteem
 • Groepsplannen
 • Onderwijsbegeleiding (hoog)begaafden
 • Taal / dyslexie
 • Rekenen / dyscalculie
 • Leerachterstanden & -voorsprongen / remedial teaching
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Specifieke doelgroepen
 • Leesvaardigheid
 • Aansluiting po-vo
 • Gedragsproblemen
 • meer
 • Lidmaatschap
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • ONL: Kwaliteitsinstituut Dyslexie
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • VVE / Jonge kind
 • Doelgroep(en)
 • Ouder / verzorger
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Leerkracht
 • Leerling
 • Pedagogisch medewerker
 • Schoolleiding
 • meer