Arjan Reniers

Download vcard
of bel

070-4482939

Functie

Teammanager, projectmanager

Bio

‘Mensen en talenten aan elkaar verbinden, daar draait het bij mij om’. Als teammanager ben ik voortdurend op zoek naar de winnende formule door het koppelen van adviseurs aan klanten. Het geeft veel voldoening wanneer zo’n partnerschap tot succes leidt. Naast aansturen van het team houd ik mij bezig met de verbinding tussen Passend Onderwijs en de Transitie Jeugdzorg. Ook hierbij is het vinden van synergie tussen twee partijen de uitdaging: hoe kunnen onderwijs en de jeugdhulpverlening het best met elkaar samenwerken om hun gezamenlijke doelstellingen te behalen?

Nevenexpertise

Lid PI7 (consortium van Pedologische Instituten).

Opleiding

Orthopedagogiek, specialisatie leerproblemen, Universiteit Utrecht.

Professionalisering

 • Diploma Programme for Strategy and Leadership, Rotterdam School of Management (RSM).
 • Trainer Cito Zelfevaluatie.
 • Wat Werkt expert.
 • ONL dyslexiebehandelaar.
 • Projectmanagement, Leeuwendaal.

070-4482939
a.reniers@hco.nl

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Zandvoortselaan 146
2554 EM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Postadres

Postbus 53509
2505 AM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Groepsplannen
 • Totale cyclus van opbrengstgericht werken
 • Taal / dyslexie
 • Leerachterstanden & -voorsprongen / remedial teaching
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • ICT in het onderwijs
 • Toetsing / Analyse
 • Leerlingvolgsysteem
 • Onderwijsondersteuningsprofiel
 • Procesbegeleiding
 • 1-zorgroute
 • Onderwijscontinu├╝m
 • Opleiden & professionaliseren
 • Management
 • meer
 • Lidmaatschap
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • ONL: Kwaliteitsinstituut Dyslexie
 • Sector(en)
 • Havo
 • PO (incl. SBO)
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • Praktijkonderwijs
 • VMBO
 • MBO
 • Speciaal onderwijs
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • meer
 • Doelgroep(en)
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Schoolleiding
 • Schoolbestuur
 • Ouder / verzorger
 • Vakleerkracht
 • Leerkracht
 • Leerling
 • meer