Carla Hortensius

Download vcard
of bel

070-4482853

06-23049024

Functie

GZ-psycholoog, orthopedagoog-generalist, onderwijsadviseur

Bio

Het boeiende van het werken met kinderen is dat zij allemaal uniek zijn en over hun eigen (on)mogelijkheden beschikken om zich te ontwikkelen en te functioneren in de wereld.

In mijn werk als onderwijsadviseur in het Speciaal Onderwijs merk ik dagelijks dat veel kinderen zich niet volgens de “gemiddelde” lijn ontwikkelen. Zij (en hun ouders) ervaren vele moeilijkheden op hun weg naar volwassenheid. Het is een uitdaging (en een passie) om hen èn de leerkrachten daarin bij te staan en te begeleiden. Samen met hen uitpuzzelen wat er aan de hand kan zijn en wat het kind nodig heeft, dat drijft mij.
Mijn expertise ligt vooral op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en gedragsproblemen of –stoornissen, waarover ik ook trainingen voor leerkrachten/schoolteams verzorg.
Tot slot ben ik een enthousiast PBS-coach. PBS is een fantastische, schoolbrede aanpak om de ontwikkeling van kinderen op positieve wijze te stimuleren!

Nevenexpertise

 • Onderwijsadviseur Speciaal Onderwijs: cluster 3, 4 en S(B)O.
 • Supervisor BAPD NIP.
 • Supervisor NIP Kinder- en Jeugdpsychologen.

Opleiding

 • Doctoraal examen Biologie, Rijksuniversiteit Leiden.
 • Doctoraal examen Orthopedagogiek, Rijksuniversiteit Leiden.
 • GZ-psycholoog.
 • Orthopedagoog-Generalist.
 • Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP.

Professionalisering

 • PBS-coach.
 • Kies-coach.
 • Diagnostiek en begeleiding van ontwikkelingsstoornissen bij kinderen en jeugdigen.
 • Psychodiagnostiek bij mensen met een verstandelijke beperking.
 • Hechtingsproblematiek.
 • Executieve functies.
 • Projectieve methoden.
 • Oplossingsgerichte gespreksvoering.

070-4482853

06-23049024
c.hortensius@hco.nl

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Zandvoortselaan 146
2554 EM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Postadres

Postbus 53509
2505 AM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Gedragsproblemen
 • Pesten
 • Faalangst
 • Pervasieve ontwikkelingsstoornissen
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Aandachtstekortstoornissen (ADD/ADHD)
 • Gedragsstoornissen (ODD, OCD, DCD, CD)
 • Communicatiestoornissen (NLD)
 • Stemmingsstoornissen
 • Angststoornissen
 • Hechtingsproblematiek
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Specifieke doelgroepen
 • Opleiden & professionaliseren
 • Sociale competentie
 • meer
 • Lidmaatschap
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • Sector(en)
 • Speciaal onderwijs
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • PO (incl. SBO)
 • VVE / Jonge kind
 • Doelgroep(en)
 • Schoolleiding
 • Ouder / verzorger
 • Leerkracht
 • Leerling
 • Intern begeleider / remedial teacher