Tanja Guiaux

Download vcard
of bel

070-4482828

Functie

Onderwijsadviseur, psycholoog

Bio

“Passend onderwijs maak je samen”, daar ben ik van overtuigd. Als psycholoog en onderwijsadviseur bij team Leerlingzorg houd ik mij bezig met leer-, ontwikkelings- en gedragsproblemen bij basisschoolleerlingen. Ik houd van de puzzel die diagnostiek vaak is: wat heeft dít kind nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen? Maar ook: hóe kan dat gerealiseerd worden? Samenwerking met school, ouders én kind is hierbij de sleutel. Ik maak mij dan ook sterk voor ouderbetrokkenheid en gesprekken met het kind.

Naast diagnostiek houd ik mij bezig met ernstige rekenproblemen en dyscalculie, begeleid ik scholen op het gebied van (hoog)begaafdheid en geef ik trainingen over dit onderwerp. Tevens begeleid ik scholen die opvangonderwijs aan neveninstromers bieden. Daarnaast geef ik trainingen aan scholen die Engels als vroeg vreemde talenonderwijs willen invoeren en help ik bij de implementatie hiervan.

De diversiteit van mijn werkzaamheden vormt een mooie uitdaging, ik vind het heerlijk om mijzelf op verschillende gebieden te ontwikkelen.

Nevenexpertise

VOPR (voorlopige ondersteuningsplan raad) passend onderwijs (samenwerkingsverband 28.01 Leiden en omgeving/Wassenaar).

Opleiding

 • Onderwijs- en ontwikkelingspsychologie, Universiteit Leiden.
 • Opleiding Taalspecialist, EDventure.

Professionalisering

 • -PRIMA Pesten (NIGZ).
 • (Hoog)begaafdheid: onderzoek en begeleiding (RINO).

070-4482828

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Zandvoortselaan 146
2554 EM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Postadres

Postbus 53509
2505 AM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Pesten
 • Talentontwikkeling
 • Signaleringssystemen hoogbegaafdheid
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Specifieke doelgroepen
 • Referentieniveaus rekenen
 • Gedragsproblemen
 • Beginnende gecijferdheid
 • Nederlands als tweede taal (NT2)
 • Moderne Vreemde Talen (MVT)
 • Woordenschat
 • Rekenen / dyscalculie
 • Onderwijsbegeleiding (hoog)begaafden
 • meer
 • Lidmaatschap
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Schoolleiding
 • Leerling
 • Ouder / verzorger
 • Leerkracht