Jessica Spaargaren

Download vcard
of bel

023 567 98 55

Functie

Logopedist

Bio

Zo goed en zo vroeg mogelijk eventuele problemen in communicatie bij kinderen opsporen zodat voorkomen kan worden dat er in het latere leven/schoolloopbaan problemen op dit gebied ontstaan.

Mijn werk binnen onderwijs advies richt zich op kinderen van peuterspeelzalen, consultatiebureau en basisscholen.

Nevenexpertise

In de 1e en 2e fase van de instructeurs opleiding lesgeven paardrijden, richting dressuur gedaan en relevante werkervaring op dat gebied.

Opleiding

HBO logopedie/akoepedie

Contact


Hoofddorp

Hoofddorp
023 567 98 55
j.spaargaren@onderwijsadvies.nl

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Van Beeckstraat 62
2722 BC Zoetermeer
079 329 5600
info@onderwijsadvies.nl

Bezoekadres

Siriusdreef 11
2132 WT Hoofddorp
023 510 0000
info@onderwijsadvies.nl

Bezoekadres

Pompoenweg 3
2321 DK Leiden
079 329 56 00
info@onderwijsadvies.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Landelijk
 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Taal / dyslexie
 • Woordenschat
 • Taalverzorging en taalbeschouwing
 • Leesvaardigheid
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Leerachterstanden & -voorsprongen / remedial teaching
 • Begeleidingssamenwerkingsverbanden
 • Schoolontwikkeling
 • Beginnende geletterdheid
 • Nederlands als tweede taal (NT2)
 • meer
 • Sector(en)
 • VVE / Jonge kind
 • Doelgroep(en)
 • Leerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Ouder / verzorger
 • Leerling