Elske den Hertog

Download vcard
of bel

023 567 98 61

Functie

Logopedist

Bio

Logopedische problemen tijdig signaleren om spraak-taalproblemen bij kinderen op de basisschool te voorkomen.

Vroegtijdig signaleren en onderzoek naar taal-spraakproblemen.
Ouders adviseren en begeleiden in het proces naar de logopedische behandeling. Leerkrachten en leidsters adviseren op het gebied van taal-spraak. Scholingen geven.

Scholing geven aan leidsters en leerkrachten basisonderwijs en leerkrachten schakelklas. Adviesgesprekken met ouders, leerkrachten, leidsters. Regelmatig contact met de CB-arts, verpleegkundigen op het consultatiebureau,  leidingevende, leisters en tutoren, zorgcoördinator op de psz/kdv, behandelend logopedisten in de logopediepraktijk / stottertherapie of het Audiologisch Centrum.

Screening en onderzoek van leerlingen. Logopedische observatie op de peuterspeelzaal en kinderdagverblijven. Logopedisch spreekuur op het consultatiebureau.

Opleiding

HBO Logopedie

Contact


Hoofddorp

Hoofddorp
023 567 98 61
e.denhertog@onderwijsadvies.nl

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Pompoenweg 3
2321 DK Leiden
079 329 56 00
info@onderwijsadvies.nl

Bezoekadres

Siriusdreef 11
2132 WT Hoofddorp
023 510 0000
info@onderwijsadvies.nl

Bezoekadres

Van Beeckstraat 62
2722 BC Zoetermeer
079 329 5600
info@onderwijsadvies.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Landelijk
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Beginnende geletterdheid
 • Woordenschat
 • Nederlands als tweede taal (NT2)
 • Logopedie / Spraak-taalontwikkeling
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Taalverzorging en taalbeschouwing
 • Referentieniveaus taal
 • Taal / dyslexie
 • Specifieke doelgroepen
 • meer
 • Sector(en)
 • VVE / Jonge kind
 • Doelgroep(en)
 • Ouder / verzorger
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Leerkracht
 • Leerling