Arjan Meerkerk

Download vcard
of bel

06 - 52581152

Functie

Onderwijsadviseur VO

Bio

Arjan heeft negen jaar ervaring opgedaan als leraar geschiedenis in het voortgezet onderwijs. Naast zijn docentschap volgde hij de master bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In 2011 studeerde hij af op het thema bestuurskracht bij gemeenten. Sinds 2006 is Arjan raadslid in de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Als raadslid maakt hij deel uit van een voorzitterspool die leiding geeft aan raadsbijeenkomsten.

Arjan verricht de volgende activiteiten voor Driestar onderwijsadvies:
-       Kennisontwikkeling, advisering en coaching met het oog op goed onderwijsbestuur (good governance).
-       Kennisontwikkeling met betrekking tot leiderschap waar bij een relatie wordt gelegd naar professionele cultuur in onderwijsorganisaties.
-       Organisatie van en leiding geven aan diverse visitatietrajecten in het voortgezet onderwijs.
-       Coördinatie van assessments voor zij-instromers in het onderwijs.
-       Ontwikkeling van kennis, tools en dienstverlening op het terrein van opbrengstgericht werken.
-       Beleidsondersteuning en advisering met betrekking tot kwaliteitszorg.
-       Verzorgen van een project voor hoogbegaafde leerlingen in het VO om zo voeling te houden met het primaire proces!

Contact


Gouda

Burg. Jamessingel 2
2803 PD Gouda
06 - 52581152
j.a.meerkerk@driestar-educatief.nl

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Burgemeester Jamessingel 2
2803 PD Gouda
0182-540333
info@driestar-educatief.nl

Extra informatie
  • Regio('s)
  • Landelijk