Monique Nühn-Boersbroek

Download vcard
of bel

06-14004850

Functie

Adviseur

Bio

Ik ben als schoolpsycholoog / kinder- en jeugdpsycholoog werkzaam in het primair onderwijs. Daarbinnen houd ik mij bezig met individuele kinderen met gedrags- en leerproblemen, naast schoolbrede vraagstukken zoals ouderbetrokkenheid, opbrengstgericht werken en leerkrachtinterventies. Insteek is het gesprek aangaan vanuit een open en oplossingsgerichte houding.

Contact


Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

2e Wormenseweg 80
7331 VG Apeldoorn
088 093 10 00
info.apeldoorn@ijsselgroep.nl

Bezoekadres

Bachlaan 11
7002 MZ Doetinchem
088 093 10 00
info.doetinchem@ijsselgroep.nl

Bezoekadres

Dr. van Deenweg 102
8025 BJ Zwolle
088 093 10 00
info.zwolle@ijsselgroep.nl

Postadres

Postbus 10257
7301 GG Apeldoorn
088 093 10 00
info.apeldoorn@ijsselgroep.nl

Postadres

Postbus 277
7000 AG Doetinchem
088 093 10 00
info.doetinchem@ijsselgroep.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Flevoland
 • Friesland
 • Gelderland
 • Groningen
 • Overijssel
 • Utrecht
 • Drenthe
 • meer
 • Specialisme
 • Leerachterstanden / remedial teaching
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Onderwijsondersteuningsprofiel
 • Educatief Partnerschap school & ouders
 • Opvoedondersteuning
 • Aansluiting po-vo
 • Schoolontwikkeling
 • Gedragsproblemen
 • Pervasieve ontwikkelingsstoornissen
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Aandachtstekortstoornissen (ADD/ADHD)
 • Gedragsstoornissen (ODD, OCD, DCD, CD)
 • Communicatiestoornissen (NLD)
 • Stemmingsstoornissen
 • Hechtingsproblematiek
 • Trauma's
 • Toetsing / Analyse
 • Procesbegeleiding
 • Totale cyclus van opbrengstgericht werken
 • Onderwijsbegeleiding (hoog)begaafden
 • Taal / dyslexie
 • Rekenen / dyscalculie
 • meer
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)