George de Taeye

Download vcard
of bel

023 510 00 64

Functie

Onderwijsadviseur

Bio

Leerkracht in basisonderwijs, intern begeleider, onderwijsadviseur leerlingenzorg, schoolontwikkeling.

Centrale punt in mijn werk is Rekenen Wiskunde. Ik kan hier mee aan de slag vanuit de leerlingenzorg bijv. rekenonderzoeken, opstellen van ontwikkelingsperspectieven. Maar ook op schoolniveau kan ik met een team aan de slag gaan om zijn rekenonderwijs te verbeteren.

Mijn kracht ligt in het verbinden van beide uitgangspunten. In het protocol Ernstige RekenWiskunde Problemen en Dyscalculie wordt die verbinding ook gemaakt en dat past heel goed bij mij.

Nevenexpertise

Werk ook als remedial teacher met een eigen praktijk .

Opleiding

Pabo, Onderwijskunde universitair

Post academische opleiding Rekenspecialist Edventure

Contact


Hoofddorp

Hoofddorp
023 510 00 64
george.detaeye@onderwijsadvies.nl

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Van Beeckstraat 62
2722 BC Zoetermeer
079 329 5600
info@onderwijsadvies.nl

Bezoekadres

Siriusdreef 11
2132 WT Hoofddorp
023 510 0000
info@onderwijsadvies.nl

Bezoekadres

Pompoenweg 3
2321 DK Leiden
079 329 56 00
info@onderwijsadvies.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Landelijk
 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Beginnende gecijferdheid
 • Groepsplannen
 • Referentieniveaus
 • Leerachterstanden & -voorsprongen / remedial teaching
 • Rekenen / dyscalculie
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • 1-zorgroute
 • Referentieniveaus rekenen
 • Meten en meetkunde
 • Getallen
 • Verbanden
 • Verhoudingen
 • Schoolontwikkeling
 • Totale cyclus van opbrengstgericht werken
 • meer
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Leerkracht
 • Vakleerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Ouder / verzorger
 • Schoolleiding
 • Schoolbestuur
 • Leerling
 • Pedagogisch medewerker
 • meer