Kwaliteitszorg | interne audit

Beschrijving

U hebt onderdelen van uw kwaliteitshandboek gereedgemaakt en met het team vastgesteld. Nu wilt u met behulp van een intern auditteam een zelfevaluatie uitvoeren op de werkvloer. U wilt er voor zorgen dat tijdens de activiteiten van dit auditteam de teamgeest op niveau blijft. Voor dit auditteam moeten mensen professioneel worden opgeleid tot auditor.

Tijdens de trainingsdag worden, naast de organisatorische kanten van een audit en het schrijven van een auditverslag, met name reële situaties die tijdens een audit kunnen voorkomen geoefend. Hoewel de training algemeen van aard is kan het traject op maat worden gemaakt door casussen aan te passen aan de specifieke schoolsituaties.

Meer informatie
Extra informatie
  • Regio('s)
  • Landelijk
  • Specialisme
  • Management
  • Personeel & Organisatie
  • Opleiden & professionaliseren
Recensies