De Middenmanager als leider

Beschrijving

De training is opgezet volgens de principes van het ervaringsleren. Dit betekent een afwisseling van: • concrete ervaringen opdoen door middel van opdrachten • nadenken over die ervaringen aan de hand van casusbeschrijvingen • concrete ervaringen uit de eigen praktijk in een theoretisch kader plaatsen • het komen tot en kritisch bekijken van voornemens met betrekking tot de eigen praktijk

Uw resultaat
U verwerft kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot: • positie van de middenmanager in de school • taken en rollen van de middenmanager • verschillende soorten vergaderingen • de structuur van een vergadering • de fasen in het besluitvormingsproces • het leiden van een vergadering • participeren in een vergadering • rollen in een vergadering • interactieniveaus • verschillende soorten (twee)gesprekken, waaronder feedbackgesprek, adviesgesprek, helpend gesprek, slecht nieuwsgesprek en corrigerend gesprek • het voeren van bovengenoemde gesprekken • leiderschapsstijlen • structuur en cultuur van de school in relatie tot leiding en richting geven aan de school.

Opbrengsten

Meer informatie
Extra informatie
  • Specialisme
  • Opleiden & professionaliseren
  • Totale cyclus van opbrengstgericht werken
  • Sector(en)
  • PO (incl. SBO)
  • Doelgroep(en)
  • Vakleerkracht
  • Intern begeleider / remedial teacher
  • Schoolleiding
Recensies