Hoogbegaafd en een leer- of gedragsprobleem

Prijs

325

Duur

3 middagen

Beschrijving

In deze training staat de vraag centraal hoe je beter om kunt gaan met een aantal specifieke leer- en gedragsstoornissen in relatie tot hoogbegaafdheid. Aan de orde komen: dysharmonisch profiel, dyslexie, autisme en ADHD.
De training bestaat uit een combinatie van theoretische informatie en de vertaling hiervan naar begeleidingsmogelijkheden in de klas. We verwachten een actieve bijdrage van de deelnemers.

Opbrengsten

Je hebt concrete mogelijkheden om met deze leerlingen aan de slag te gaan, waardoor de leer- of gedragsproblemen afnemen en de prestaties verbeteren.

Meer informatie
Extra informatie
  • Specialisme
  • Gedragsproblemen
  • Onderwijsbegeleiding (hoog)begaafden
  • Sector(en)
  • PO (incl. SBO)
  • Doelgroep(en)
  • Leerkracht
  • Intern begeleider / remedial teacher
Recensies