Dyslexie en ICT

Beschrijving

Wat kunt u doen als een leerling een dyslexieverklaring heeft of als er een vermoeden van dyslexie is? Hoe kunt u het kind helpen op school? Wat voor ICT-middelen bestaan er? Wat kan de school aanschaffen? Wat komt daar allemaal bij kijken? Wat kunt u ouders adviseren? Dat zijn allemaal vragen waarop u in deze cursus antwoord krijgt. Tijdens de bijeenkomsten krijgt u volop de mogelijkheid diverse middelen te verkennen. We gaan werken met een aantal marktleidende producten zoals Kurzweil en Sprint Plus. Daarnaast besteden we veel aandacht aan kleinere programma’s en middelen zoals Klankie, Flits, Clicker, Clevi Dyscover, Daisyspeler, enz. Omdat niet elke school evenveel ervaring heeft in het werken met ICT middelen, wordt er met behulp van een quickscan een stappenplan opgesteld. Dit stappenplan wordt tijdens de drie bijeenkomsten uitgewerkt zodat de cursus zoveel mogelijk kan aansluiten bij eerder opgedane ervaringen.

Uw resultaat
U weet hoe u welke middelen effectief kunt inzetten (compenserend of remediërend). Verder hebt u kennis van beleid en de implementatie van het gebruik van ICT-middelen bij dyslexie.

Opbrengsten

Meer informatie
Extra informatie
  • Specialisme
  • Taal / dyslexie
  • ICT in het onderwijs
  • Sector(en)
  • PO (incl. SBO)
  • Doelgroep(en)
  • Leerkracht
  • Vakleerkracht
  • Intern begeleider / remedial teacher
Recensies