van quickscan naar meerjarenbeleid

Beschrijving

Het meerjarenplan ‘Dol-fijn excellent’ is de basis voor uw begaafdenbeleid en tevens bestanddeel van uw ondersteuningsprofiel passend onderwijs.
Vooraf wordt per school de Suplus quickscan online afgenomen. Deze quickscan bevraagt uw ambitie en realisatie van 40 items ingedeeld naar onderwijsorganisatie, identificatie, klassenorganisatie en zorg.
Tijdens een studiedagdeel prioriteert u de items in een meerjarenplanning en stelt een actieplan op. Met het quickscan-overzicht van alle scholen worden onderwerpen ook bestuursbreed gepland.

De opbrengst:
- Uw schoolprofiel begaafden: wat is gewenst en wat is gerealiseerd.
- Een meerjarenplanning begaafdenbeleid
- Een actieplan 'begaafde en intelligente leerlingen in uw school'
- Overzicht van expertise begaafdenbeleid deelnemende scholen.

De quickscan kan het begin vormen van het traject 'Dol-fijn excellent'.

Opbrengsten

Meer informatie
Extra informatie
  • Specialisme
  • Onderwijsbegeleiding (hoog)begaafden
  • Onderwijsondersteuningsprofiel
  • Sector(en)
  • PO (incl. SBO)
  • Doelgroep(en)
  • Schoolbestuur
  • Schoolleiding
  • Vakleerkracht
  • Intern begeleider / remedial teacher
Recensies