Regenboogtraining/traject - maatwerk

Prijs

Op aanvraag

Duur

In overleg

Type

Training / workshop / opleiding

Beschrijving

Cursus of incompany
In deze cursus leren leerkrachten de diverse materialen gebruiken waarmee kinderen kunnen worden geholpen in hun sociaal emotionele ontwikkeling. Er wordt aandacht besteed aan de achtergronden en inzichten over sociale opvoeding en de eigen vaardigheiden worden vergroot. Daarnaast leren de leerkrachten specifieke oefeningen en opdrachten uit de sociale vaardigheidstraining voor kinderen toepassen. De cursus bestaat in varianten onderbouw, middenbouw en kleutertijd. De inhoud van de eerste twee dagen is grotendeels gelijk, de voorbeelden komen dan meer uit de leeftijd van de doelgroep. De inhoud van de derde dag richt zich dan volledig op de leeftijd.

Het is prettig om het hele team opgeleid te hebben. In de trainingen tot Regenboogtrainer leren leerkrachten de diverse materialen gebruiken waarmee kinderen kunnen worden geholpen in hun sociaal emotionele ontwikkeling. Er is aandacht voor de achtergronden en inzichten over sociale opvoeding en deelnemers vergroten hun eigen vaardigheden. Daarnaast leren de leerkrachten specifieke oefeningen en opdrachten uit de sociale vaardigheidstraining voor kinderen toepassen. De training bestaat ook in varianten middenbouw en kleutertijd. De inhoud van de eerste twee dagen is grotendeels gelijk, de voorbeelden sluiten aan bij de leeftijd van de doelgroep. De inhoud van de derde dag richt zich dan volledig op de leeftijd.

Alleen incompany: De regenbooginterventie in de klas
Er zijn interventietrajecten ontwikkeld voor groep 1 t/m 8 en de eerste klassen van het voortgezet onderwijs. De training start met een ouderavond waarbij zoveel mogelijk alle ouders en de betrokken leerkracht aanwezig zijn. Voor het sociale proces is het van belang dat iedereen van de training op de hoogte is.

De training omvat 10 lessen van ca. 1,5 uur (idealiter worden de lessen eens in de twee weken gegeven) en heeft vaste programma onderdelen, zoals spiegelverhaal, spelen uit het kinderspel, kunstzinnige activiteit en gesprek. Deelnemers krijgen ook opdrachten voor de tussenliggende weken. Een trainer van BVS geeft de interventie.

De Regenboogtraining richt zich op die situaties waarin bepaalde gedragsproblemen uit de hand zijn gelopen en waarin meerdere kinderen lijden onder de gedragingen van de groep. Dit is vaak ook de situatie wanneer de leerkracht zich handelingsverlegen voelt. Onderzoek geeft aan dat het geven van een sociale vaardigheidstraining al van belang is in de laagste groepen. Veel trainingen hebben kinderen van 10-12 jaar als doelgroep. Uit onderzoek naar pesten blijkt dat het aantal daders en slachtoffers daalt met het toenemen van de leeftijd. Vanuit preventief oogpunt ligt het dan voor de hand om juist bij de jongere leeftijdsgroepen te beginnen. De Regenboogtraining richt zich dan ook vooral op alle kinderen op de basisschool.

Opbrengsten

Na certificering voldoet de cursist aan de volgende kenmerken:

De leerkracht kan:

 • Regenboogspelen voor kinderen gebruiken
 • Kent het Regenboogspel voor leerkrachten, kan daarover vertellen in het eigen team
 • Kent verschillende achtergronden in de sociale opvoeding van kinderen
 • Kan een Regenboogtraining van 10 keer in de eigen klas verzorgen. (een expliciete sociale vaardigheidstraining)

Deze cursus draagt bij aan de competenties van startbekwaam naar vakbekwaam.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zeeland
 • Zuid-Holland
 • Landelijk
 • Drenthe
 • Flevoland
 • Friesland
 • Gelderland
 • Groningen
 • Limburg
 • Noord-Brabant
 • Noord-Holland
 • Overijssel
 • Utrecht
 • meer
 • Specialisme
 • Sociale competentie
 • Opleiden & professionaliseren
 • Gedragsproblemen
 • Procesbegeleiding
 • Sector(en)
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • Praktijkonderwijs
 • VMBO
 • MBO
 • PO (incl. SBO)
 • Havo
 • meer
 • Doelgroep(en)
 • Leerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
Recensies