Oplossingsgerichte gesprekken voeren met (hoog)begaafde leerlingen

Beschrijving

In de praktijk blijkt dat het voor hoogbegaafde leerlingen moeilijk is om te leren, gemotiveerd te zijn en een goede werkhouding te ontwikkelen. Het komt regelmatig voor dat meerkunners ondanks hun goed ontwikkelde cognitieve capaciteiten, problemen hebben in de uitvoering van taken. Zij lopen bijvoorbeeld vast op taakaanpak en –structuur of worden belemmerd door een te perfectionistische instelling. Werkhoudingsproblemen, onderpresteren en het niet kunnen voldoen aan verwachtingen (van henzelf of van de omgeving) liggen op de loer. 

Eén op de vijf (hoog)begaafde kinderen levert lagere prestaties dan verwacht mag worden. Leren is fouten maken en dán verder komen.

Oplossingsgerichte coachingsgesprekken zijn een succesvolle manier om (hoog)begaafde kinderen te benaderen en begeleiden. In dit gesprek wordt niet het probleem, maar de oplossing centraal gesteld. Er wordt ‘gewerkt aan wat werkt’ en de leerling zelf wordt (mede) verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces. (Hoog)begaafde leerlingen zijn vaak uitstekend in staat om te reflecteren, zichzelf te verwoorden en een daadwerkelijke bijdrage te leveren aan dit proces. Tijdens dit traject leer je hoe je deze gesprekken voert.

Kijk voor meer info op onze site of neem contact op.

Opbrengsten

Je leert oplossingsgerichte gesprekken voeren met (hoog)begaafde leerlingen.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Utrecht
 • Flevoland
 • Zuid-Holland
 • Noord-Holland
 • Friesland
 • Specialisme
 • Onderwijsbegeleiding (hoog)begaafden
 • Talentontwikkeling
 • Sector(en)
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • Havo
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Schoolleiding
 • Ouder / verzorger
 • Leerkracht
 • Leerling
 • Mentor
 • Zorgco√∂rdinator
 • Vakleerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Schoolbestuur
 • meer
Recensies