Logopedie

Prijs

Op aanvraag (maatwerk)

Duur

Op aanvraag (maatwerk)

Beschrijving

Taal- en spraakontwikkeling zijn nauw aan elkaar verbonden. Het taalverwervingsproces voltrekt zich tussen de leeftijd van nul en vijf jaar. Het is dus van belang om problemen vroegtijdig te signaleren, zodat deze taalgevoelige periode optimaal kan worden benut en er zodoende tijdig de juiste interventie kan worden ingezet (preventie).

Opbrengsten

De logopedisten van BCO zijn onmisbaar bij het tijdig signaleren van problemen op het gebied van de spraak –en taalontwikkeling bij jonge kinderen. Zij kunnen met hun expertise het onderscheid maken tussen spraaktaal-achterstanden en spraaktaal-stoornissen.

Tijdig signaleren van spraaktaalstoornissen voorkomt: 

  • Uitstroom naar speciaal onderwijs
  • Voortijdige schooluitval 
  • Gedragsproblemen 
  • Criminaliteit 

In het belang van de vroegtijdige signalering wordt een vangnet gecreëerd voor peuters en kleuters waarbij de spraak-taalontwikkeling dreigt vast te lopen. Daarbij is de samenwerking met ouders, pedagogisch medewerkers, leerkrachten en andere disciplines rondom het jonge kind nodig om te komen tot een wenselijk vervolgtraject. 

Naast preventie zijn taalstimulering, deskundigheidsbevordering, ouderbetrokkenheid en meertaligheid zeer belangrijke speerpunten. 

Meer informatie
Extra informatie
  • Regio('s)
  • Limburg
  • Noord-Brabant
  • Landelijk
  • Gelderland
Recensies