Training Synchroon coachen: coachen met het oortje

Prijs

Op aanvraag (maatwerk)

Punten

81 SBU

Type

Training / workshop / opleiding

Registratiecode

JAmVmLkYqc

Beschrijving

De 3 essenties zijn:

 • Een concrete methodiek voor planmatig begeleiden met een headset in de onderwijscontext.
 • Een traject om de professionalisering van leraren en/ of teams en de leerlingvaardigheden verder te verbeteren.
 • Bewustwording en inzicht in eigen begeleidersvaardigheden.

Feedback geven na een les is de normale gang van zaken. De leerkracht geeft les, coach observeert en samen bespreken ze na. Bij Synchroon Coachen gaat dat anders. De coach zit in de klas, observeert de leerkracht en geeft meteen feedback die de leerkracht doorkrijgt via een headset, een ‘oortje’. Uitdagend voor zowel coach als leerkracht!

Synchroon Coachen is een directe manier van coachen waarbij de leerkracht meteen handelt in reactie op de interventie van de coach. De coach denkt en observeert snel en geeft à la minute passende feedback, een taak die ervaring vereist. Videobeelden spelen bij deze manier van coachen een belangrijke rol: de les wordt gefilmd en achteraf besproken aan de hand van de beelden.

Leerlingbegeleiding
Bij de begeleiding van leerlingen die nieuw gedrag willen leren kan Synchroon Coachen ook worden ingezet. De leerling krijgt dan tijdens de les korte interventies in het oor gefluisterd en merkt meteen wat het effect is van zijn nieuwe gedrag. Uit ervaring blijkt dat ook ouders hier heel enthousiast over zijn.

Opbouw en inhoud
Theoretische achtergrond over deze manier van coachen en vooral het opdoen en bespreken van praktijkervaringen staan centraal in deze opleiding. Samen met een SVIB-coach van het HCO en andere synchroon coaches in spe gaat u zich verdiepen in deze methodiek.

De opleiding bestaat uit een introductiebijeenkomst, 5 supervisiebijeenkomsten en een eindpresentatie.

Certificaat
Na succesvol afronden van de opleiding ontvangen de deelnemers een certificaat.

Kijk voor een actueel en volledig overzicht van alle trainingen en opleidingen op open inschrijving op www.hco.nl/agenda.


Opbrengsten

Synchroon coachen biedt School Video Interactie begeleiders (SVIB-ers) een concrete methodiek voor planmatig begeleiden met headset in de onderwijscontext. Een SVIB-er die deze opleiding heeft gevolgd beschikt over een specifiek middel om de professionalisering van leraren en/of teams en de vaardigheden van leerlingen te verbeteren.

De deelnemer aan de kop-opleiding Synchroon coachen brengt zijn eigen vaardigheden Synchroon Coachen in beeld. Deze beelden worden door middel van interactie analyses op een systematische en cyclische manier geanalyseerd, waardoor ontwikkeling en groei gestimuleerd wordt.

De kern van deze opleiding is het planmatig uitvoeren van begeleidingstrajecten en het systematisch ontwikkelen van de eigen begeleidersvaardigheden.

Daarbij weet de leraar aan het einde van het traject:

 • De theoretische kaders van Synchroon coachen.
 • Toepassingsgebieden van Synchroon coachen.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Personeel & Organisatie
 • Schoolontwikkeling
 • Werkproces(sen)
 • Werken aan je ontwikkeling
 • Advies geven aan collegae (Collegiale Constitutie)
 • Sector(en)
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • VMBO
 • MBO
 • Speciaal onderwijs
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • Havo
 • PO (incl. SBO)
 • Praktijkonderwijs
 • meer
 • Ontwikkelproces(sen)
 • Kwaliteitszorg
 • Ontwikkelen van een lerende organisatie
 • Handelingsgericht werken op schoolniveau
 • Het effect van de factor optimale leertijd
 • Introductie en begeleiding van nieuw personeel
 • Ontwikkelen van een lerende organisatie/professionele cultuur
 • Handelingsgericht werken op schoolniveau
 • Introductie en begeleiding van nieuw personeel
 • meer
 • Doelgroep(en)
 • Leerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Schoolleiding
Recensies