Werken aan een goede relatie met leerlingen

Prijs

Op aanvraag (maatwerk)

Duur

2x3 uur of op maat

Punten

12 SBU

Type

Training / workshop / opleiding

Registratiecode

byCgTsTNgN

Beschrijving

 • Zicht op 2 dimensies die de verstandhouding tussen u en uw leerlingen/studenten bepalen.
 • Kennismaken met concrete stappen om doelgericht te werken aan een goede relatie met uw leerlingen/studenten.
 • Zicht op zaken om in uw klas aan te pakken.

“De kwaliteit van de verstandhouding tussen leraar/docent en leerlingen/studenten is zonder meer één van de hoekstenen van effectief management en misschien zelfs wel de hoeksteen van het onderwijs.”

In deze training gaan we dieper in op de vraag hoe u een goede relatie met leerlingen/studenten bouwt en onderhoudt. Didactische structuren worden gebruikt om dit pedagogische onderwerp in de praktijk toe te passen. Dit doen we aan de hand van de onderzoeksgegevens van Robert Marzano vanuit het boek De Kunst & Wetenschap van het Lesgeven. U ontdekt in deze training hoe u gericht kunt werken aan een goede relatie. Dit doen we bij voorkeur tijdens twee bijeenkomsten, door presentaties af te wisselen met interactie met en tussen de deelnemers. De deelnemers krijgen de huiswerkopdracht met de actiestappen en didactische handelingen, die tijdens de eerste bijeenkomst gepresenteerd zijn, te oefenen en deze toe te passen in de eigen onderwijspraktijk d.m.v. concrete lesvoorbereidingen, deze uit te voeren en hier op te reflecteren. Daarnaast lezen de deelnemers het bijbehorende hoofdstuk uit het boek. In de tweede bijeenkomst is er voldoende ruimte voor interactie zodat deze praktijkervaringen met elkaar gedeeld en besproken kunnen worden. Door de combinatie van theorie en praktijktoepassingen zijn de deelnemers na twee bijeenkomsten geoefend om met het geleerde aan de slag te gaan.

De training wordt verzorgd door trainers van HCO die gecertificeerd zijn door Marzano Research USA.

Opbrengsten

Na deze training bent u in staat om met de kennis over een goede relatie met leerlingen/studenten bewust in te zetten in het werken in uw klas en hierdoor uw didactisch en pedagogisch handelen aan te scherpen.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Opleiden & professionaliseren
 • Schoolontwikkeling
 • Werkproces(sen)
 • Inrichten en organiseren van de klas
 • Werken aan je ontwikkeling
 • Sector(en)
 • VMBO
 • MBO
 • Speciaal onderwijs
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • Praktijkonderwijs
 • VVE / Jonge kind
 • PO (incl. SBO)
 • Havo
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • meer
 • Ontwikkelproces(sen)
 • Ontwerpen van een uitdagende leeromgeving
 • Doelgroep(en)
 • Leerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
Recensies