Netwerk Taalspecialisten Niveau 2

Prijs

€596,-

Duur

4 dagen

Type

Training / workshop / opleiding

Beschrijving

De cursus Taalspecialisten (niveau 2) bestaat uit een kleine, vaste groep van maximaal 8 deelnemers waarin hulp geboden wordt bij implementatieprocessen taal en taalverbetertrajecten. De cursusgroep is een studie- en intervisiegroep voor taalspecialisten en voortrekkers binnen hun school. De cursus kan ingezet worden als nascholing in het kader van vakbekwaam naar excellent. Elke cursusgroep is een besloten groep en vaste deelnemers dienen zich ieder jaar opnieuw op te geven.

Werkwijze
Dit netwerk richt zich op verdere verdieping van de expertise in het taalonderwijs, met dit jaar als onderwerpen mondelinge taalvaardigheden en nt2 en woordenschat. Dagindeling:
10:00-13:00 studie mondelinge taalvaardigheden en nt2 en woordenschat
13:00-14:00 lunch
14:00-15:00 intervisie/vragen/nieuwe ontwikkelingen uitproberen.

Zelfstudie
- Literatuur ter voorbereiding op de bijeenkomsten (8 uur).
- Observatie van een casus en -verslag voorbereiden (8 uur)
- Observatie van een klas en - verslag (8 uur).

Opbrengsten

Toegenomen expertise in: 
- Mondelinge taalvaardigheden
- NT2 en woordenschat
- Feedback kunnen geven op aanpak ‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’
- Visie op begrijpend lezen en schrijven van (periode)teksten
- Recente ontwikkelingen
- Hulp en vraagbaak kunnen zijn bij implementatie processen rondom verbetering van de opbrengsten voor lezen en spellen.

Meer informatie
Extra informatie
  • Regio('s)
  • Landelijk
  • Specialisme
  • Mondelinge taalvaardigheid
  • Nederlands als tweede taal (NT2)
  • Schoolontwikkeling
  • Sector(en)
  • PO (incl. SBO)
  • Doelgroep(en)
  • Vakleerkracht
Recensies