Zo leer je kinderen lezen en spellen op maat

Type

Training / workshop / opleiding

Beschrijving

Verbeteren van technisch lezen en spellen

Een aanbod om het technisch lezen en spellen te verbeteren. ZLKLS is een methodiek die goed te gebruiken is bij het eigen periode ontwerp zoals dat binnen de vrijeschool gebruikelijk is. Met deze aanpak is een heldere didactische leerlijn voor de domeinen technisch lezen en spellen geborgd.

Er zijn open cursussen en er is , bij voldoende deelnemers, maatwerk op school mogelijk voor leerkrachten van de verschillende leeftijdsgroepen. Voor de verschillende fases in de schoolontwikkeling is gedifferentieerd aanbod:

 • oriëntatie voor de scholen die willen kennis maken,
 • startfase voor de leerkrachten die vaardig worden en concreet aan het werk willen met de aanpak
 • implementatie fase voor de taalspecialisten en intern begeleiders die de invoering op school begeleiden
 • borging en consolidatie op alle niveaus: leerkrachten, internbegeleiders en directie.

Opbrengsten

Verbetering van het technisch lezen en spellen. ZLKLS is een methodiek die goed te gebruiken is bij het maken van eigen lesstof zoals dat binnen de vrijeschool gebruikelijk is. Met deze aanpak is een heldere didactische leerlijn voor de taaldomeinen technisch lezen en spellen geborgd.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Landelijk
 • Specialisme
 • Leesvaardigheid
 • Opleiden & professionaliseren
 • Schrijfvaardigheid
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Schoolleiding
 • Schoolbestuur
 • Vakleerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
Recensies